Cloudscapes

Ymunwch â ni i fwynhau perfformiad arbennig o wylio cymylau gartref. Gorweddwch yn ôl, ymlaciwch ac ystyriwch y cymylau wrth i’r artist Lorna Rees berfformio CLOUDSCAPES. Gorweddwch yn gyfforddus gartref neu ewch i’r awyr agored gyda’ch ffôn a chanfod rhywle gwyrdd i orwedd ac ystyried y cymylau wrth i chi fwynhau’r gosodwaith diddos hwn o gymylau a geiriau. Mae ‘Cloudscapes’ yn waith hynod bersonol, agos-atoch sy’n canolbwyntio ar rôl y cymylau yn y newid hinsawdd.

Yr Artistiaid

Lorna Rees yw Cyfarwyddwr Artistig y Theatr Gobbledegook, sy’n adnabyddus am greu gwaith arloesol sy’n ymgorffori gwahanol ffurfiau celf i’w perfformio mewn mannau anghyffredin. Crëwyd ‘Cloudscapes’ mewn cydweithrediad â’r artist Heidi Steller (heidisteller.co.uk) gyda chynhyrchiad sain gan yr artist sain a’r cynhyrchydd Jo Tyler (Radio 4 a Radio 6 y BBC). Cafwyd cefnogaeth gyda’r ddramäwriaeth gan yr awdur John Grindrod (a ysgrifennodd ‘Concretopia’ ac ‘Outskirts’) a Dr Zöe Svendsen. I gael cyngor am y gwaith, ymgynghorwyd â nifer o feteorolegwyr a gwyddonwyr blaenllaw sy’n rhan o’r ymchwiliadau i’r newid hinsawdd.

Watch here:

 

Gallwch lawrlwytho arweiniad ynghylch gwylio cymylau gartref: