Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2020 ar ei newydd wedd

Efallai bod ein digwyddiadau byw wedi dod i ben, ond mae ein gwefan yn dal i fod yn llawn o bethau hwyliog a diddorol i’w mwynhau ar-lein. Felly, crwydrwch y wefan ac archwiliwch y ffilmiau, podlediadau, y gerddoriaeth a’r holl bethau eraill sydd yno i chi eu mwynhau gyda’ch teulu cyfan gartref. Rhedwch â’r blaidd. Ymlaciwch drwy fwynhau swyn y cymylau. Archwiliwch eich bardd mewnol.

     Rhaglen yr Ŵyl gyda Disgrifiad Clywedol      Rhaglen yr Ŵyl gyda Dehongliad BSL

 

Fideo

 

 


									

Y Diweddaraf ar Facebook

It's About Time...! We'll be sharing some of our favorite pieces from this year's event throughout December before we settle in for Winter. The first part of our Advent of Delights is our tasty teaser of highlights.
@artscouncilofengland @celfyddydau @wyevalley.aonb
VisitWales
#outdoorarts #landscape #nature #wyevalley #aonb
vimeo.com/482701124
... See MoreSee Less

View on Facebook

Although not originally from the Wye Valley, Lynda Jones settled in Monmouth in the early 1980s, and has lived here ever since.

Most of her work depicts the landscapes in and around Monmouth. While the final image may not always relate to the original subject, all her artwork begins from a memory of a place she knows well.

Here Lynda speaks about why her art is so influenced and inspired by the Wye Valley AONB: youtu.be/_din9cvqkS4 Find out more here:http://lyndajones.org.uk/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Musician and composer, Justin Nicholls, has created unique music for a number of award-winning television series and feature documentaries, including BAFTA winning series such as The National Trust, The Force and One Born Every Minute.

Living beside the Wye, Justin often takes artistic inspiration from the Wye for his music - and quite literally in this piece called 'Time'. Have a watch and see if you too can be inspired by this breath-taking landscape: youtu.be/Mca78OPzj5s
... See MoreSee Less

View on Facebook

Fideos o Uchafbwyntiau Gŵyl 2018

Trochwch eto yn hyfrydwch Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2018 gyda’n fideos byr, gan gynnwys Cynulliad y Goedwig a’r Orymdaith Dân yn Nhrefynwy, Nofio Gwyllt yn yr Afon Gwy ac ‘Amgueddfa’r Lleuad’ gan Luke Jerram yn Abaty Tyndyrn.

Os oeddech chi’n pendroni sut y rhoddwyd y lleuad yno, bydd y fideo hwn yn rhoi cyfle i chi ganfod hynny drwy gymryd cipolwg cefn llwyfan ac edmygu’r criw rhaffau rhyfeddol!

Gwledd o greadigedd bob dwy flynedd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae Gŵyl Afon Dyffryn Gwy’n brosiect gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, dan arweiniad Uned AHNE Dyffryn Gwy, y Desperate Men a Phillippa Haynes, mewn cydweithrediad unigryw a chreadigol rhwng pobl broffesiynol yn y celfyddydau ac yn y maes amgylcheddol, sy’n datblygu, yn cynhyrchu ac yn darparu’r Ŵyl ar y cyd gyda’r rhanddeiliaid a’r cymunedau yn AHNE Dyffryn Gwy.

Cefnogir ac ariennir yr Ŵyl gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Croeso Cymru, Forestry England a Phartneriaeth Tirwedd ‘Foresters’ Forest’, gyda chefnogaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Tref Rhosan ar Wy a Chyngor Tref Trefynwy. Gyda chefnogaeth o fath anariannol gan nifer fawr o wirfoddolwyr a chymunedau lleol.

Menu
X