Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2020 ar ei newydd wedd

Efallai bod ein digwyddiadau byw wedi dod i ben, ond mae ein gwefan yn dal i fod yn llawn o bethau hwyliog a diddorol i’w mwynhau ar-lein. Felly, crwydrwch y wefan ac archwiliwch y ffilmiau, podlediadau, y gerddoriaeth a’r holl bethau eraill sydd yno i chi eu mwynhau gyda’ch teulu cyfan gartref. Rhedwch â’r blaidd. Ymlaciwch drwy fwynhau swyn y cymylau. Archwiliwch eich bardd mewnol.

     Rhaglen yr Ŵyl gyda Disgrifiad Clywedol      Rhaglen yr Ŵyl gyda Dehongliad BSL

 

Fideo

 

 


									

Y Diweddaraf ar Facebook

Just beautiful... ... See MoreSee Less

View on Facebook

As well as photography and sculpture, Gemma designed the festival logo.Inspired by the Wye: Gemma Wood Takeover
More lovely arty, relaxing, creativity coming your way with Gemma Wood's takeover. Over to Gemma:

Firstly, I would like to say how delighted I am to be part of this celebration of 50 Years of the Wye Valley. Over the next few days I will share with you a little bit of ‘My Wye Valley,” through words, through images and through video.

Let me introduce myself. I am Gemma Kate Wood. I am an artist specialising in Photography and Sculpture and I have lived in Tintern my whole life. I feel deeply connected to this place.

The thing that defines my life here is the connection to the elements. I live in this unique place, on the side of this incredible meander of the River Wye as it descends down through the steep sided gorge out into the estuary.

#wyevalley #wyevalleyaonb #gemmakatewood #wyevalleysculpturegarden #wyedean #lovewhereyoulive #deanwye #visitmonmouthshire #visitwales #tintern #riverwye #photography #mistymornings
... See MoreSee Less

View on Facebook

Fideos o Uchafbwyntiau Gŵyl 2018

Trochwch eto yn hyfrydwch Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2018 gyda’n fideos byr, gan gynnwys Cynulliad y Goedwig a’r Orymdaith Dân yn Nhrefynwy, Nofio Gwyllt yn yr Afon Gwy ac ‘Amgueddfa’r Lleuad’ gan Luke Jerram yn Abaty Tyndyrn.

Os oeddech chi’n pendroni sut y rhoddwyd y lleuad yno, bydd y fideo hwn yn rhoi cyfle i chi ganfod hynny drwy gymryd cipolwg cefn llwyfan ac edmygu’r criw rhaffau rhyfeddol!

Gwledd o greadigedd bob dwy flynedd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae Gŵyl Afon Dyffryn Gwy’n brosiect gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, dan arweiniad Uned AHNE Dyffryn Gwy, y Desperate Men a Phillippa Haynes, mewn cydweithrediad unigryw a chreadigol rhwng pobl broffesiynol yn y celfyddydau ac yn y maes amgylcheddol, sy’n datblygu, yn cynhyrchu ac yn darparu’r Ŵyl ar y cyd gyda’r rhanddeiliaid a’r cymunedau yn AHNE Dyffryn Gwy.

Cefnogir ac ariennir yr Ŵyl gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Croeso Cymru, Forestry England a Phartneriaeth Tirwedd ‘Foresters’ Forest’, gyda chefnogaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Tref Rhosan ar Wy a Chyngor Tref Trefynwy. Gyda chefnogaeth o fath anariannol gan nifer fawr o wirfoddolwyr a chymunedau lleol.

Menu
X