Cymerwch Anadl – Y Grefft o Anadlu

Mae’r hyfforddwr ioga a’r tiwtor anadlu Louise Shaw wedi creu podlediad ynghylch anadl, gofod ac amser i chi ei fwynhau yn ystod Gŵyl yr Afon.

Yn ôl Louise “Gofod yw anadl. Gofod i anadlu. Pan ddown yn ymwybodol o’r gofod y tu mewn i ni, y gofod uwch ein pennau, y gofod islaw i ni, y gofod o’n cwmpas… mae amser yn arafu a gallwn anrhydeddu’r gofod rhwng pob anadl. Awn i gyflwr ymlacio dwfn, man myfyriol. Pan fyddwn yn gorffwyso’n ddwfn, yn y gofod hwn y mae’r meddwl, y corff a’r ysbryd yn gorffwys”.

Efallai’n wir y gwelwch eich canfyddiad o amser yn newid oherwydd y profiad hwn.

Byddwch angen man heddychlon, llawr cyfforddus a blanced

Bydd y sesiwn yn para oddeutu 30 munud.

Rhagor o wybodaeth:  https://www.commonsenseyoga.co.uk/