Wye Valley River Festival 2020 re-imagined

Our live events may be over, but our website is still full of fun and intriguing things to enjoy online. So take a wander and explore films, podcasts, music and more to enjoy with all the family at home.

Run with wolves. Relax with the magic of cloud appreciation. Explore your inner poet.

    Festival Audio Programme       BSL Festival Programme

 

 


									

Y Diweddaraf ar Facebook

A big thank you to EVERYONE throughout the the Valley and beyond from the Festival Director and the Artistic Directors on behalf of the whole WVRF team! We wish you a cosy and peaceful new year. ... See MoreSee Less

View on Facebook

#decemberdelight and delightful it is - inspired by the ebb & flow of time, this unique collaboration brings together the Lydbrook Band, Liz Lane - Composer, Rhys Trimble, animator Gary Andrews and sound designer by Lukas Greiwe. Enjoy!

vimeo.com/460463199

#collaboration #original #localarts #spokenword #brassband #wyevalley
... See MoreSee Less

View on Facebook

Fideos o Uchafbwyntiau Gŵyl 2018

Trochwch eto yn hyfrydwch Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2018 gyda’n fideos byr, gan gynnwys Cynulliad y Goedwig a’r Orymdaith Dân yn Nhrefynwy, Nofio Gwyllt yn yr Afon Gwy ac ‘Amgueddfa’r Lleuad’ gan Luke Jerram yn Abaty Tyndyrn.

Os oeddech chi’n pendroni sut y rhoddwyd y lleuad yno, bydd y fideo hwn yn rhoi cyfle i chi ganfod hynny drwy gymryd cipolwg cefn llwyfan ac edmygu’r criw rhaffau rhyfeddol!

Gwledd o greadigedd bob dwy flynedd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy.

Mae Gŵyl Afon Dyffryn Gwy’n brosiect gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, dan arweiniad Uned AHNE Dyffryn Gwy, y Desperate Men a Phillippa Haynes, mewn cydweithrediad unigryw a chreadigol rhwng pobl broffesiynol yn y celfyddydau ac yn y maes amgylcheddol, sy’n datblygu, yn cynhyrchu ac yn darparu’r Ŵyl ar y cyd gyda’r rhanddeiliaid a’r cymunedau yn AHNE Dyffryn Gwy.

Cefnogir ac ariennir yr Ŵyl gan Bartneriaeth AHNE Dyffryn Gwy, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Croeso Cymru, Forestry England a Phartneriaeth Tirwedd ‘Foresters’ Forest’, gyda chefnogaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Tref Rhosan ar Wy a Chyngor Tref Trefynwy. Gyda chefnogaeth o fath anariannol gan nifer fawr o wirfoddolwyr a chymunedau lleol.

Menu
X