‘The Seekers’ – Y Chwilwyr

Chwilwyr, dewch i helpu! Ymunwch ag Alph, Betty a Gammo ar eu hanturiaethau drwy’r gofod, trwy amser a thu hwnt yn y podlediad rhyngweithiol a chwareus hwn i bobl ifanc 3-8 oed a’u teuluoedd.

Gan y bobl a wnaeth The Star Seekers’ a The Deep Sea Seekers’ daw cyfres sain newydd sbon – Podlediad ‘The Seekers’. Mae pob pennod yn dilyn y tîm ar antur ar draws y bydysawd, drwy’r gorffennol a’r dyfodol ac i waelod y môr. I le’r ân nhw nesaf? Rhowch eich clustffonau a pharatowch am antur glywedol hollol unigryw.

Yr Artistiaid

Crëwyd gan y Theatr Wardrobe a’r Ensemble Wardrobe mewn cyd-gynhyrchiad â’r ganolfan gelfyddydau North Wall. Gyda chefnogaeth gan Ŵyl Afon Dyffryn Gwy.

Episode 1: Venus

Episode 2: Dinosaurs

Episode 3 (pt. 1): The Mariana Trench

Episode 3 (pt. 2): The Mariana Trench

Episode 4: The Human Body

Episode 5: The River

Menu
X